30 March 2019

Artikelen over 'Familie Bastiaans - de Indische takken' door Roel Bazuin

#history #stamboom #indischekwestie #jappenkampen #KNIL #bersiap

Sinds 2004 verzamel ik gegevens over de Indo-Europese takken van de familie Bastiaans, de familienaam van mijn oma.

De oudste tot nu toe gevonden stamhouder is Gerardus Bastiaans, geboren ca 1750 in Batavia. Niet onwaarschijnlijk zijn zijn voorouders met een (VOC) schip in de Oost terechtgekomen.

De artikelen van mijn eerdere genealogie website 'familiebastiaans.nl' zijn omgezet in asciidoc en gerenderd met jbake. De genealogie data staat hier.


Ik bezit diverse foto’s uit familiealbums. In artikelen maak ik soms gebruik van externe bronnen. Ik ben foto’s aan het herzien, waaronder herscannen, wijzigingen in format en toevoegen van metatag’s.


Stamboom-data, foto`s en verhalen - Indische takken - Ongemakkelijk Na 15 jaar bekruipt me nog steeds een gevoel van ongemak en onevenwichtigheid als ik met familieverhalen bezig ben. Ik heb geen idee waarom.


Version date: 2019-03-30

roel

Ik schrijf sinds begin '90' verhalen en artikelen op diverse platformen. De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn 'Indische takken'. Af en toe een 'salty bit'. Dat hoort een beetje bij 60+ers. Zodoende.

Contact

Kan via twitter @roelbazuin (Tjitjak)
Desnoods via linkedin


Familie - Verhalen
Samengestelde verhalen van ~ de periode 1942 - 1950. De meeste zwijgen over dit verleden. Ik zoek het uit en vertel hun verhalen.

'Buitenkampers': Oma en de kinderen werden ongemoeid gelaten, zoals veel Indische vrouwen met kleine kinderen. Mannelijke familieleden, waaronder broers werden opgepakt, geïnterneerd en afgevoerd naar Singapore, Birma of Japan.

Opa was een van de 40.000 krijgsgevangenen die 3,5 jaar in een Japans interneringskamp gedwongen werd te werken voor de Japanse oorlogsmachine. Een van de dienaren waaraan door zijn overheid 3,5 jaar salaris niet werd uitbetaald. Een van de Indische Nederlanders die niet werd gecompenseerd voor verlies van bezit.

Chronologie van de reis van ML-KNIL sergeant Jack Vleugels van Java via Singapore naar Japan om als krijgsgevangene terecht te komen in de mijnen in Fukuoka. De reis valt gedeeltelijk samen met die van opa, zijn maat en ML-KNIL collega CW Bastiaans. De eerste regel op zijn aantekeningen luidt: "Den 8ste mrt ’42 ‘s morgens 4.00 u uit bed gehaald door collega (Bast)".

Familie - achtergrond

4 generaties Bastiaans in de Oost tussen 1750 en 1850

Dit artikel is een exercitie om een beeld te krijgen van het tijdsgewricht tijdens het leven van verre voorouders in de periode 1750 tot 1850. Welke geschiedkundige gebeurtenissen vonden plaats? Niet bepaald verrassend zijn de thema’s tijdens die periode 'oorlog over grondgebied' en 'grove uitbuiting' van de lokale bevolking door de hollanders.

Oorsprong van de naam Bastiaans: man uit Sebaste

De familienaam 'Bastiaans' en varianten daarop treffen we al aan in de 15de eeuw. Een zeer grote groep familienamen waarbij het achtervoegsel 'zoon' in de loop der tijd verloren is gegaan. Bij een volkstelling in 1947, komt de naam 'Bastiaans' in Nederland 654 keer voor, het meest in Amsterdam, Noord-Brabant en Limburg.

Opvarenden VOC met naam Bastiaans - Periode 1633 tot 1794

Online zijn bij het Nationaal Archief uit de periode 1633-1794 lijsten met VOC opvarenden te vinden. Uit die lijsten heb ik personen met de naam 'Bastiaans' en zijn aangekomen in Batavia gefilterd.

Turulianus: een naam van een voorouder die tot de verbeelding spreekt

De oorsprong van Turulianus is niet duidelijk. Het naamdeel 'Turul' verwijst mogelijk naar een symbool uit de legendes van de Magyar. Hedentendage Hongaren, een volk oorpronkelijk uit gebieden rond het Ural gebergte die later terecht kwam op verschillende plaatsen in Oost Europa.

Familie - Kampen

Bastiaans' en familie in Japanse kampen

De tweede wereldoorlog in de Oost-Azië is in de familie pregnant aanwezig. Niet alleen in Indië zelf, ook door de verschrikkelijke ervaringen in Japanse kampen. Van deze personen uit de stamboom is bekend dat zij werden geinterneerd.

Fukuoka 8B - Yamano - Krijgsgevangenenkamp op Kyushu in Japan

Opgericht als Fukuoka 16 in Futase-cho, Kaho-gun, Fukuoka Prefecture op 15 mei 1943. In de loop der jaren heeft het kamp verschillende benamingen en Fyushi kaart Fukuokaaanduidingen gehad. Het kamp (no8) lag bij de plaats Inatsuki, ongeveer 30 km ten oosten van Fukuoka-stad. De gevangenen werden gebruikt door de 'Mitsui Mining Company'

Krijgsgevangenen kampen in Japan

Er waren in Japan bij de capitulatie in totaal 36.000 geallieerde krijgsgevangenen, waarvan ongeveer 7200 Nederlanders. De krijgsgevangenkampen in Japan waren verspreid over het gehele land. Ongeveer 3.500 krijgsgevangenen overleefden de kampen in Japan niet.

Geschiedenis

RAPWI

(Recovery of Allied Prisoners of War).

ML-KNIL personeel en hun families werden toen met vooral (omgebouwde) B-25’s naar Bundaberg gevlogen, waar NL gebruik maakte van een RAAF vliegbasis. Een plek waar ze van de verschrikkingen van de kampen mochten herstellen alvorens weer actief in dienst te gaan.

Bantam

Bantam (Banten), comptoir. Forten: Fort Carganto, Fort Diamant (Fort Diamand), Fort Speelwijk (Fort Spelwijck). Bantam gold in het begin van de 17de eeuw als belangrijkste handelsstad van de Indonesische archipel

Aantal gemengde huwelijken - omstreeks 1850

In 1852 zijn er naar schatting 22000 Europeanen en rond 1900 is dat opgelopen tot rond 80 000. Ongeveer 17% daarvan is in de Nederlanden geboren ('Totok').

Indië-Veteranen - KNIL In Nederlands-Indië werden ~ 70.000 KNIL militairen en 33.000 inheemse (Indonesische) militairen ingezet, aangevuld door Nederlandse troepen. De familie is direct beïnvloed door de aanwezigheid en acties van 1-1 RI 'Bataljon Drenthe'. Zij woonden in een beveiligd gebied in het centrum van Medan rond het vliegveld 'Polonia'.

Het Indisch Verdriet: lezing van Herman Bussemaker voorzitter van het Indisch Platform - 'de Indische Kwestie' uitgelegd

Er wordt aangenomen, dat de Indische Nederlanders na de oorlog geluidloos in de Nederlandse maatschappij zijn geintegreerd. Niets is echter minder waar. Wat blijft is de vraag, hoe de vrijwel totale onwetendheid in Nederland over wat er in Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, heeft kunnen ontstaan.

Indië-Veteranen - KNIL In Nederlands-Indië werden ~ 70.000 KNIL militairen en 33.000 inheemse (Indonesische) militairen ingezet, aangevuld door Nederlandse troepen. De familie is direct beïnvloed door de aanwezigheid en acties van 1-1 RI 'Bataljon Drenthe'. Zij woonden in een beveiligd gebied in het centrum van Medan rond het vliegveld 'Polonia'.

Migratie - Industiele revolutie

A demographic revolution took place in this period. Population grew very quickly due to a decreased death rate and increased fertility. Most people still lived in the countryside.

Nationaliteitsregelingen 1838 - 1949

Burgerlijk Wetboek 1838, Eerste boek, tweede titel, artikel 5, lid 1: Nederlander zijn allen die binnen het Koninkrijk of zijn koloniën zijn geboren uit ouders die daar zijn gevestigd." De rechtspositie van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië werd tot 1920 vastgesteld in art. 109 van het Regeringsreglement (RR).

Politionele acties 1947 en 1948 - De laatste geweldadige oorlogen van Nederland in Indonesië - Rol van 122 NEI Sqn Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd 122 NEI squadron ingezet bij operatie "Pelikaan". Op 19 december 1948 begon de tweede politionele actie waarbij ook Mustangs werden ingezet. De Mustangs van 122 NEI squadron stonden bij de 2e actie op Medan maar ook Padang (Midden Sumatra).

Timeline Ca 1600-1945

De tijdlijn geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen tussen ca 1600 - 1900 in Africa, Midden Oosten, Oost Azie, India en Zuidoost Azie en Europa.

Vaste Kamercomissie: geen backpay voor Indische Nederlanders

Vaste Kamercomissie (2013): geen backpay voor Indische Nederlanders Nederland blijft in de positie, dat het de enige overheid is, die haar koloniale dienaren niet betaald heeft.

to be redacted

Bronnen

Weblinks - bronnen

Bronnen die behulpszaam kunnen zijn bij het zoeken naar uw Indische voorouders. O.a. Boten- en passagieslijsten, CBG, Nationaal Archief, Subforum Indische Families.

Weblinks - geschiedenis

Diverse bronnen voor Indische geschiedenis behulpzaam bij onderzoek naar context

Krijgsgevangenen kampen

Bronnen voor onderzoek naar krijgsgevangenen in Japanse kampen