Music I listened to this week #8 - DIR EN GREY, sylph emew

04 September 2019

Version date: 2019-09-05

#contemporary #music #jpop jrock #japan

"Who knew #Japan would bring us the rebirth of #rock?"

Music is important. Some sounds last a lifetime.

Favorites Aldious - Luft Buck-Tick - Melancholia -LIVE-

SHOW-YA 戒厳令の街 〜 CRY FOR THE FREEDOM〜

Band / Song

Sites, playlist, info

Pictures

http://direngrey.co.jp/lang_en/

Dir En Grey - wikipedia

Dir En Grey (stylized as DIR EN GREY and previously as Dir en grey) is a Japanese heavy metal band formed in 1997. With a consistent lineup of guitarists Kaoru and Die, vocalist Kyo, drummer Shinya and bassist Toshiya, they have released ten full-length records.

Numerous stylistic changes have made the genre of their music difficult to determine, though it is generally considered to be a form of metal maintaining some sort of visual orientation.

l 0005
l 0004
sylph emew
C1qAi3mUsAA 3 U

New

Project Augustus - Slachtoffers voor en na augustus 1945 in Nederlands-Indië / Indonesië - Alle statistiek bij elkaar

02 September 2019

#woii #slachtoffers #asia #indië #herdenken #gedenken #nadenken #statistiek

Project Augustus heeft als doel om alle beschikbare aantallen van slachtoffers in Nederlands-Indië / Indonesië tijdens en na de 2de Wereldoorlog in 1 document bij elkaar te zetten.

‘Al zijn de exacte aantallen niet altijd bekend, en al weten we vaak niet hoe de slachtoffers aan hun einde zijn gekomen, het streven om zo adequaat mogelijke gegevens te achterhalen is van belang voor hen die hen willen herdenken, maar ook voor een dieper inzicht in onze geschiedenis.’ Volgens ons geldt dit echter niet alleen voor Nederlandse slachtoffers.
— Voorwoord Regina Grüter
tweede druk 'De doden tellen' van Nationaal Comité 4 en 5 mei

Tot nu toe zijn er 6 afzonderlijke delen gepubliceerd. Dit document combineert ze allemaal: https://www.roelbazuin.nl/project/augustus

Project Augustus is een publiek toegankelijk experiment met GIT[1].

Git is gebruikt voor 'versioning' bij het in Asciidoc[2] schrijven van artikelen gebaseerd op relevante data en referenties.
In principe kan iedereen commentaar leveren of data aanvullen op de repository op Gitlab.

Als experiment heb ik alle data en documenten ook op Gitlab geplaatst.


1. Git is a free and open source distributed version control system - https://git-scm.com/
2. AsciiDoc is a text document format for writing notes, documentation, articles, books, ebooks, slideshows, web pages, man pages and blogs. - http://asciidoc.org/


Older posts are available in the archive.