Project Augustus - Herdenking Nederlands-Indië 1945 - Slachtoffers tussen 1942 en 1963 - 5% wordt vergeten

24 August 2019

#gedenken #nadenken #schaamteloos & #tragisch

⇒ deel 6

"Begrip van de geschiedenis bereik je alleen door oog in oog te staan met statistiek over vroeger"

De 'Nationale Herdenking' gedenkt 'álle slachtoffers [1] van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië volgens haar website[2]. 'Formeel eindigde de Tweede Wereldoorlog voor Nederland pas op 15 augustus 1945 en niet op 5 mei 1945.' En o ja ..'Als gevolg van de oorlog wonen er in Nederland inmiddels ruim 2 miljoen mensen met wortels in voormalig Nederlands-Indië.'

Je moet maar durven.

Zwart gat na augustus 1945

Er wordt niet over niet over Indonesië gepraat sinds 1945 tot, uhmm, nu. Behalve dan met toegeknepen billen - maar toch een streep in de broek - en hoog oplopende emoties. Respectievelijk de Hollanders en de Indische / Indo-Europese gemeenschap. Dat zijn er meer dan die 2 miljoen. Je weet wel: elders in de wereld.

Alles na augustus 1945 is op dit moment een no-go area. Want: onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië'. En Hollandse 'politionele acties'. Want ja. Je hebt daders en slachtoffers. En dus schuldigen. Volgens de heersende 'Joods-Christelijke' cultuur. Zwarte Pieten met Hollanders, dat gaat natuurlijk niet [3].

Slachtoffers

"Een slachtoffer is een persoon die een schokkende gebeurtenis (buiten de gebruikelijke menselijke ervaring) heeft meegemaakt, daarvan getuige is geweest of erover gehoord heeft en daarbij is gedood of gewond en/of benadeeld, en/of daarop met een intens gevoel van machteloosheid en intense angst heeft gereageerd".

De 4.000.000 Indonesische burgers vallen toch duidelijk binnen de definitie van 'álle slachtoffers. Gek genoeg worden Romusha’s wel vermeld [4]. Heiho’s niet. Over dwangprostituees horen we ook niks. Molukkers wel (sinds 2008).

Geen woord over de 300.000 slachtoffers onder Indonesische burgers. Praten over ~ 7.500 Bersiap slachoffers is in dit verband eveneens bijzonder lastig.

En wie wist dat er 176 militairen gedood werden tijdens de 'acties' rond Nieuw-Guinea waar 30.000 militairen en zelfs een vliegdekschip op af werden gestuurd. Maar ja. Goud. Heel veel goud.

Alle statistiek bij elkaar

Ik heb alle cijfers uit voorgaande hoofdstukken bij elkaar gezet in onderstaande tabel [5]. Vetgedrukte aantallen slachtoffers worden niet meegenomen in de herdenking.

Bij de - in 1970 gestartte - 'Nationale herdenking' worden op zijn minst 4.380.000 slachtoffers vergeten. Minstens 240.000 slachtoffers staan wel op de lijst. Dat is 5% van het totaal..

Wie durft nog te zeggen dat 'álle slachtoffers worden herdacht?

#schaamteloos & #tragisch

Table 1. 'alle slachtoffers' NEI
Groep periode Slachtoffers Opmerkingen

Militairen nl

42-45

8.498

POW Jappenkampen

Militairen nl

46-49

4.585

'Politionele acties' / Onafhankelijkheidsstrijd

Militaire nl

45-63

6.177

'Politionele acties' en Nieuw-Guinea 1950 - 1963

Militairen Nieuw-Guinea

50-63

176

Onafhankelijkheidsstrijd 1950 - 1963

Militairen ind

45-49

100.000

'Politionele acties' / Onafhankelijkheidsstrijd

Romusha’s ind

42-45

200.000

Tijdens bezetting

Heiho’s ind

42-45

40.000

Tijdens bezetting

Burgers ind

42-45

4.000.000

Tijdens bezetting

Burgers ind

45-49

250.000 - 300.000

'Politionele acties' / Onafhankelijkheidsstrijd

Burgers nl (geïnterneerd)

42-45

10.580 - 16.800

Tijdens bezetting

Burgers nl (geïnterneerd)

45-46

2.000

Bersiap / Onafhankelijkheidsstrijd

Burgers nl (niet geïnterneerd)

45-46

5.500

Bersiap / Onafhankelijkheidsstrijd

Burgers div (Dwang prostituees)

42-45

200.000

Tijdens bezetting 1932-1945

Burgers nl (Dwang prostituees)

42-45

200-400

Tijdens bezetting

Burgers ind (Dwang prostituees)

42-45

30.000

Tijdens bezetting


3. pun intended :-)
4. en de zwaarst getroffen Indonesische groep dwangarbeiders, de romusha’s - https://15augustus1945.nl/indisch-monument/
5. nog zonder slachtoffers onder geallieerden

Project Augustus - Herdenking Nederlands-Indië 1945 - Burger slachtoffers tussen augustus '45 en 1963

23 August 2019

Version date: 2019-08-23

#woii #herdenken #nadenken #slachtoffers #burgers #comfortwomen

⇒ deel 5

.Japanse burgerkampen op Java
Figure 1. Japanse burgerkampen op Java

"Geen ander land heeft de moord op zoveel medeburgers zo gelaten geaccepteerd als Nederland in de Bersiapperiode" [1].

In Indonesië zijn tijdens WOII 4.000.000 burger slachtoffers gevallen tijdens de Japanse bezetting.

Cijfers over het aantal slachtoffers in de periode augustus 1945 - 1950 zijn inmiddels ruim 7 decennia later nog steeds onderwerp van debat.

Door een gebrek aan onderbouwing i.c. het ontbreken van statistieken hebben de cijfers het karakter van schattingen die variëren tussen 150.000 en 300.000. [2]

De 'bersiap' is ook niet onopgemerkt voorbij gegaan aan mijn familie. Ouders en broers van opa werden in Soerabaya vermoord. Oma en haar kinderen die in Bandoeng woonden, waaronder mijn moeder, moesten vluchten en kwamen terecht in een vluchtelingenhuis aan de Wenckebachlaan [3].

Indonesiërs

Aangezien op 17 augustus 1945 de Indonesische republiek werd uitgeroepen die door de staat der nederlanden met hand en tand is bevochten, staat voornoemd 'debat' - in Nederland - in het teken van de schuldvraag [4][5].

"De Indonesische vrijheidsstrijd bestaat in feite uit drie afzonderlijke conflicten die tegelijkertijd speelden [6].

 1. De interstatelijke oorlog tussen Nederland en Indonesië. Slachtoffers zijn zowel militairen als burgers.
  De burgeroorlog van Indonesiërs onderling:

 2. De meeste doden vielen in de strijd tussen de centrale regering van Soekarno/Hatta en separatistische Indonesische organisaties als de PKI (communisten).

 3. Groepen Indonesiërs die verdacht werden van Nederlandse sympathieën.

  1. Het bekendst zijn de Zuid-Molukkers. Maar ook andere Indonesiërs werden met hele families tegelijk van kant gemaakt.

  2. De Indo-Chinese gemeenschap betaalde een zware tol vanwege hun welvaart en vermeende Nederlandse affiniteit.

  3. Hoewel geen Indonesiërs: Indische Nederlanders vanwege hun loyaliteit aan het Nederlandse bestuur.

Deze drie gelijktijdige oorlogen tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd maken een historisch verantwoorde geschiedschrijving van de Indonesische revolutie uitermate complex".

 • ad1. Deze redenering volgend, is het duidelijk dat niet alle omgekomen Indonesische burgers na augustus 1945 op het conto van nederlandse en KNIL militairen kan worden geschreven.

Hoewel er geen aandacht wordt gegeven aan slachtoffers onder de Indonesische bevolking, ook niet degenen die zijn omgekomen na augustus 1945, worden inmiddels wel de omgekomen Zuid-Molukkers - ~1800, waarvan ~ 500 tijdens de Bersiap - herdacht op de Nationale herdenking Nederlands-Indië.

"Ik denk dat het pas vanaf de onbelaste 4e generatie zal lukken om aan beide zijden de feiten en gebeurtenissen zo goed mogelijk in het juiste perspectief te (willen) zien en te plaatsen".[7]

Table 1. Indonesische burger slachtoffers 1945-1949
Omschrijving Omgekomen Opmerking

Burgerbevolking op Java

10.000 - 20.000

Chinezen

?

Zuid-Molukkers [8]

490 [9]

Gekomen om terug tegaan maar gebleven

Burgerbevolking totaal

250.000 - 300.000

Frederick [10] Bronnen [11]

Burgerbevolking totaal

150.000

Theodor Holman [12]

Bersiap augustus 1945 - mei 1946

bersiap soerabaja
Jonge revolutionairen in Soerabaja, eind 1945

Gedurende meer dan een halve eeuw werd uitgegaan van de cijfers van de ODO, met de toevoeging van dr. L. de Jong dat het aantal van 3.500 Bersiap [13] slachtoffers aan de lage kant was.

Het afgelopen decennium werd dit aantal zonder duidelijk bronnenonderzoek opgehoogd tot 20 à 30.000. "De conclusie van Frederick dat 10% van de Indo-Europeanen in de na-oorlogse jaren zou zijn omgekomen lijkt een ‘mooi’ afrondend gegeven, maar is historisch onverantwoord"[14].

Het voorgaande overziend lijkt mij een Nederlands slachtofferaantal van circa 5.500 het meest reëel, namelijk de 3.500 “gedocumenteerde doden” plus omstreeks 2.000 vermisten[15].

Onderstaande tabel is een overzicht van 'Bersiap slachtoffers' uit diverse bronnen.

Table 2. Europese burgerslachtoffers november 1945 - mei 1946 (Bersiap)
- Aantal Omgekomen Groep Opmerkingen

Europese Burgers > nov 1945

50.000

2.000

Burgergeïnterneerden

Door Indonesische nationalisten Dit aantal nam snel af door vertrek van Indo-Europeanen. Bussemaker: omgekomen door ziekte en/of ouderdom gevelde Nederlanders in de Bersiapkampen voornamelijk ouderen en kinderen. Niet in genoemde 3.500 Bersiapslachtoffers

niet-geïnterneerde Indo-Europeanen

220.000-240.000

3.500

Buiten kampers

Hoeveel niet-geïnterneerde (Indo-)Europeanen er in totaal van de honger en andere ontberingen zijn omgekomen is niet bekend. Slachtoffers Bersiap op 3.500 geschat (ODO). Eind 1948 waren er in heel Indië nog circa 2.500 Europeanen zoek, wo personen in die in de Japanse bezettingstijd spoorloos waren verdwenen.

Bersiap slachtoffers >1945-1946

11.262

Buitenkampers

ODO May 1947. working from lists of registered citizens. We shall never know how many unregistered Eurasians were involved.

Bersiap slachtoffers >1945-1946

20000 – 30000

Buitenkampers

William H Frederick op Indisch4Ever

Bersiap slachtoffers >1945-1946

300.000

28.000

Buitenkampers

Indische Pensioenbond. 8,000 deaths and 20,000 missing. Niemand lijkt te kunnen aangeven hoe dit cijfer tot stand is gekomen en wat de oorspronkelijke bron van deze bewering is.

Met 'Buitenkampers' worden de Europese ic. Nederlands-Indische bevolkingsgroepen bedoeld. Personen die de Japanse bezetting niet in een kamp hebben doorgemaakt.

Bersiapkampen

Japanse burgerkampen op Sumatra
Figure 2. Japanse burgerkampen op Sumatra

De 'Burgergeïnterneerden' zaten in zg. 'Bersiapkampen' De term 'Bersiapkampen' wordt nu gebruikt voor drie soorten kampen [16]

 1. de Republikeinse kampen, waarbij totaal ongeveer 50.000 Nederlanders door de Indonesiërs werden geïnterneerd (periode oktober 1945 tot mei 1947)
  De geïnterneerden in de Republikeinse kampen werden geëva­cueerd naar geallieerd gebied en de scheepstransporten uit Indië naar Australië, Ceylon, Bangkok, Nieuw-Guinea en alle transporten naar Nederland (meer dan 1500 vaarten) en van Australië, Ceylon en Bangkok terug naar Nederlands-Indië, cq Indo­nesië.

 2. de ex-Japanse kampen, waarin totaal ongeveer 100.000 Nederlanders verbleven in afwach­ting van hun evacuatie naar Nederland of hun overbrenging naar speciaal in­ge­­richte Opvang­kampen (periode augustus 1945 tot medio 1946).
  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Neder­lands-Indië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden ge­schei­den van de vrouwen en kinderen. Vanaf 1944 werden jongens, ouder dan 10 jaar, ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongens­kampen [17].

 3. de Opvangkampen, waarin ongeveer 100.000 Neder­landers verbleven in afwachting van hun evacuatie naar Nederland of hun terugkeer in de Indische samen­leving.
  Om te voorkomen, dat zij werden geïnterneerd door de Indonesiërs, zochten vele Nederlandse families bescherming in gebouwen of woonwijken, die eerst nog door Japan­ners, later door Engelsen, weer later door Nederlandse militairen werden be­schermd. Deze kampen worden aangeduid als Opvangkampen.

Afkortingen

O.D.O.

Nederlandse Opsporingsdienst Overledenen (ODO).
In december 1945 opgerichte organisatie was belast met het verzamelen van betrouwbare gegevens over alle Nederlanders en Nederlandse onderdanen die na 7 december 1941 waren overleden of werden vermist. Helaas is van het O.D.O.-archief zeer weinig bewaard gebleven.


3. . Vermoedelijk rond het huis van Pauline Louise Marie van Doornum-Baronesse van Utenhove, die op 28 november 1945 in haar voortuin aan de Wenckebachlaan in Bandung met dum-dum kogels werd vermoord - https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/35221/pauline-louise-marie-van-doornum-baronesse-van-utenhove
5. De term Politionele Acties was een sterk staaltje van politieke framing - https://hoeiboei.blogspot.com/2012/07/de-term-politionele-acties-was-een.html
6. De Indonesische vrijheidsstrijd bestaat in feite uit drie afzonderlijke conflicten die tegelijkertijd speelden - https://indisch4ever.nu/2013/11/21/moord-op-duizenden-indische-nederlanders-was-genocide/#comment-57782/
7. eppeson marawasin - De Indonesische vrijheidsstrijd bestaat in feite uit drie afzonderlijke conflicten die tegelijkertijd speelden - https://indisch4ever.nu/2013/11/21/moord-op-duizenden-indische-nederlanders-was-genocide/#comment-57782/
14. Bersiap: de werkelijke cijfers (2014) - https://javapost.nl/2014/02/07/bersiap-de-werkelijke-cijfers/
15. Jeroen Kemperman - De slachtoffers van de Bersiap - http://niodbibliotheek.blogspot.com/2014/05/de-slachtoffers-van-de-bersiap_16.html
16. Bersiapkampen - https://www.bersiapkampen.nl/:
17. Japanse burgerkampen - https://www.japanseburgerkampen.nl/


Older posts are available in the archive.