Indië-Veteranen - KNIL

09 March 2019

#veteran #veteraan #veteranen #KNIL #sumatra #122sqn #indieveteranen #Matjangs #AnjingNica #GagakHitam #GadjahMerah #indischekwestie

Indonesiamap
Kaart Nederlands-Indië

Veel van mijn Indische familie en hun vrienden waren beroepsmilitair bij de KNIL-ML of Marine.

De meesten van hen overleefden de 3,5 jaar in een Japans interneringskamp op Java en Japan.

Zij waren een van de vele dienaren waaraan door de nederlandse staat 3,5 jaar salaris niet werd uitbetaald. Indische Nederlanders die niet werden gecompenseerd voor verlies van bezit.

Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 gaan zij - onkundig van deze toekomst waarin zij belazerd worden door de staat - weer in actieve dienst van dezelfde staat der nederlanden.

De broer van oma 'Robert Bastiaans' werd na zijn gevangenneming vervoerd naar Thailand en tewerkgesteld aan de Birma-spoorweg. Hij overleed in het Kurikona 258 kamp op 2 augustus 1945, slechts een paar dagen voor de bevrijding. Hij was gemobiliseerd 'Landstorm Sergeant 1e klas der Militaire Administratie - Unit 2e Landst. Afd.Bandoeng'.

In Nederlands-Indië werden mannen in de leeftijd tussen 18 en 50 jaar in december 1941 voor het overgrote deel gemobiliseerd. Circa 42.000 van hen werden krijgsgevangene gemaakt. Het betrof o.a. Nederlands-Indische, Molukse, Papoea, Timoreze, Torodja (Celebes) en Menadonese KNIL soldaten.

"Veteraan". In mijn familie een niet gebruikt woord.

Uit een reeks over indië-veteranen en kolonialisme.


roel

Ik schrijf sinds begin '90' verhalen en artikelen op diverse platformen. De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn 'Indische takken'. Af en toe een 'salty bit'. Dat hoort begrijp ik bij 60+ers. Zodoende.

Contact

Kan via twitter @roelbazuin (Tjitjak)
Desnoods via linkedin

Eerste versie geschreven op 2019-03-01

Grondtroepen KNIL

In Nederlands-Indië werden behalve Nederlandse troepen [1] ~ 70.000 KNIL militairen en 33.000 inheemse (Indonesische) militairen ingezet. [2] [3]

De uit gevangenschap teruggekeerde KNIL veteranen werden heringedeeld en gedetacheerd in verschillende gebieden in de archipel. Onder hen eenheden met bekende bijnamen als 'Matjangs' (Tijgers), 'Anjing Nica' (Honden van NICA) [4], 'Gagak Hitam' (Zwarte Kraaien) en 'Gadjah Merah' (Rode Olifant) [5]. Inf. I had ook KNIL veteranen in haar gelederen die op tijd konden vluchten naar Australië.

Een aantal van deze eenheden bestond al voor de oorlog.

In de periode 45-50 werden deze Veteranen eenheden (Tabel 1) met troepen Nederlandse dienstplichtigen of vrijwilligers gecombineerd. Begin 1948 werden een aantal nieuwe eenheden samengesteld (Tabel 2).

In onderstaande 'Tabel 1' een overzicht van KNIL eenheden die ik uit diverse bronnen [6] [7] [8] en fora heb kunnen samenstellen [9].

De 5de en 6de kolommen 'Operatiegebied 45-47' en 'Operatiegebied 48-50' vallen deels samen met de eerste en tweede politionele acties. Het artikel over de politionele acties en de rol van 122 NEI Squadron daarin waren een aanleiding om me te verdiepen in grondtroepen.

Het verband tussen '1-1-RI', 'Z-Brig' en 122(NEI)Sqn.

Medan; 15 man voor een Lockheed Electra - fotograaf onbekend
Lockheed L-12 op Medan ~ feb '47 (P. Wolf)

Op 21 juli 1947 wordt met P-51 Mustang jachtviegtuigen van 122(NEI)Sqn "ondersteuning gegeven aan '1-1-RI' en 'Z-Brig' met aanvallen in de buurt van Arnhemia".

Later wordt meer steun verleend in opdracht van Z-Brigade. Niet alleen met P-51’s, ook met observaties uitgevoerd door Piper Cubs en een Lockheed L12 (op de foto met L12: Opa (CW Bastiaans) staande, 3de van links). Ik wist niet wat 'Z-Brig' en '1-1-RI' was.

1-1-RI, bekend als 'Bataljon Drenthe', werd 4 juni 1945 opgericht te Zuid-Laren. Dat ligt in de geboortestreek van mijn Hollandse voorouders. Mijn grootvader werkte voor 122(NEISqn) en grootmoeder, oom en moeder woonden vanaf ~ '48 in Medan. Vrij frappant vond ik.

"Het OVW-bataljon 1-1 RI is voortgekomen uit de Binnenlandse Strijdkrachten van gewest 3, Drenthe. Na de opleiding werd het bataljon tijdelijk ingedeeld bij de mijnopruimingsdienst te Bergen op Zoom. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het op 25 januari 1946 met de 'Nieuw-Amsterdam naar Indië." [6]

"Op 2 november 1946 werd het bataljon overgebracht naar Medan op Noord-Sumatra. Direct na aankomst, op 13 november 1946, nam het de stellingen over van de Brits Indische troepen aan de Serdangweg in het oosten van Medan, waar infiltraties en beschietingen dagelijks voorkwamen. Op 2 januari 1947 nam het bataljon deel aan een actie waarbij de posten van de Z-Brigade verder naar het zuiden werden verplaatst. Meerdere acties volgden zoals op 14 januari 1947, samen met Inf.IV.KNIL en 3-3 RI naar Sempali Estate dat op 16 maart 1947 blijvend werd bezet. Op 15 februari 1947 viel de TNI bij een grootscheepse aanval over het gehele front de posten te Kota Masoen (steenfabriek) en Kampong Baroe aan. In maart werd de patrouilleactiviteit verhoogd door de berichten dat de onderhandelingen met de Republiek (Linggadjati) zouden mislukken." [6]

Table 1. Grondtroepen KNIL
eenheid Type Ingedeeld bij Toegevoegd aan Operatie gebied 45-47 Operatie gebied 48-50 Bijzon derheden Opgericht Om gekomen

103 TRPT Cie

Aan- en Afvoertroepen

-

TC Semarang

nog niet opgericht

Semarang

-

-

-

1e Afd. VA

Artillerie

T-Brigade, U-Brigade

T.T.C. Midden-Java

Semarang

Opgeheven 01-12-1947

Op 10 januari 1946 werd te Balikpapan het Depot Veldartillerie opgericht met personeel teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap. De oorspronkelijke bestemming van 1 AVA was aanvankelijk Batavia, maar werd veranderd in Semarang. Door halvering van deze afdelingen werd in 1949 Veld Art I t/m VI KNIL gevormd

24-03-1946 te Balikpapan

1

1e Esk.Vew

Cavalerie

-

TC West-Java

Batavia

afgelost

-

-

-

1e Genie Arb. Cie

Genie

BC-Batavia

-

Mr.Cornelis

per 1-1-'50 Mr.Cornelis

-

-

-

1e Genie Veld Cie

Genie

Z-Brigade / B-Divisie

T.T.C. Noord Sumatra

Medan

Poerwokerto (M-Java)

-

-

-

20e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

-

TC West-Java

-

Tjimahi

-

-

-

21e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

-

-

Semarang

opgeheven

-

-

-

22e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

-

TC Midden-Java

Soerabaja

opgeheven

-

-

-

23e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

-

TC/BC Bat/Buit

Batavia

Mr.Cornelis

-

-

-

25e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

Z-Brigade

T.T.C. Noord Sumatra

Medan

-

1e pel. in Padang

-

-

26e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

-

TC Z-Celebes

Makassar

-

-

-

-

2e Afd. VA

Artillerie

X-Brigade

-

Soerabaja

opgeheven

door halvering van deze afdelingen werd hieruit in 1949 Veld Art I t/m VI KNIL gevormd

-

-

2e Esk.Vew

Cavalerie

-

TC West-Java

Bandoeng

afgelost

-

-

-

2e Genie Arb. Cie

Genie

-

TTC West-Java

Tjimahi

Semarang

-

-

-

2e Genie Veld Cie

Genie

-

T.T.C. Zuid Sumatra

Palembang

Mr.Cornelis

-

-

-

3e Afd. VA

Artillerie

U en W Brigade

-

Tjiandjoer (West -Java)

opgeheven

door halvering van deze afdelingen werd hieruit in 1949 Veld Art I t/m VI KNIL gevormd

-

-

3e Esk.Vew

Cavalerie

T - Brigade (B-divisie)

TC Midden-Java

Semarang

afgelost

oud krijgsgevangenen, voor het meerendeel afkomstig uit Siam

12-04-1946 te Semarang

0

3e Genie Arb. Cie

Genie

Z-Brigade

T.T.C. Noord Sumatra

Medan

Medan

-

-

-

4e Esk.Vew

Cavalerie

-

TTC Oost Java

Soerabaja

afgelost

-

-

-

4e Genie Arb. Cie

Genie

-

TC W-Java

nog niet gevormd

Mr.Cornelis

-

-

-

5e Genie Arb. Cie

Genie

-

TC Semarang

nog niet gevormd

Semarang

-

-

-

6e Genie Arb. Cie

Genie

Marbrig

-

nog niet gevormd

Soerabaja

-

-

-

9e Esk.Vew

Cavalerie

-

-

nog niet gevormd

Wates (Oost-Java)

uit dpt Pantsertroepen

-

-

Barisan Tjakra Madoera

KNIL Infanterie

A-Divisie

-

nog niet gevormd

Bondowosa

-

-

-

Inf. I

KNIL Infanterie

W - Brigade, V-Brigade

T.T.C. West-Java

Batavia, Djati, Tangerang, Padalarang, Kalidjati, Pemalang

Solo, Madioen, Patjitan, Semarang

Matjangs (de Tijgers). KNIL Australie, aangevuld met ex-krijgsgevangenen en OVW’ers

1 juni 1944 was in het 'Victory Camp' in Australië

75

Inf. II

KNIL Infanterie

B - Divisie, U-Brigade

T.T.C. West - Java, T.T.C. Midden Sumatra

Batavia, Kemajoran

Painan

Bataljon Breemouwer

16-10-1945 te Batavia

43

Inf. III

KNIL Infanterie

Y-brigade

-

Poeloe Weh

Padangsidempoean

-

-

-

Inf. IV

KNIL Infanterie

V - Brigade, Z - Brigade, X-Brigade

T.T.C. West - Java, T.T.C. Noord-Sumatra, T.T.C. Oost - Java

Batavia, Kebajoran, Pondok Gedeh, Bandoeng, Medan, Kampong Baroe, Brastagi, Sibolangit, Seriboe Dolok

Malang

Prins Bernhard Bataljon. Het bataljon was gevormd uit manschappen van het KNIL en marine die uit Japanse krijgsgevangenschap waren teruggekomen.

-09-1945 te Singapore

82

Inf. IX

KNIL Infanterie

-

TTC W-Borneo

W-Borneo

Pontianak

-

-

-

Inf. V

KNIL Infanterie

V - Brigade, W - Brigade, T-Brigade

T.T.C. West-Java, T.T.C. Midden-Java

Bandoeng

Magelang

Anjing Nica (honden van het Nica), manschappen van het KNIL die uit de Japanse krijgsgevangenkampen waren bevrijd.

02-11-1945 Tjihapitkamp

59

Inf. VI

KNIL Infanterie

Z-Brigade

T.T.C. Noord Sumatra

Medan

Djambi

Gagak Hitam (zwarte kraaien) Voortgekomen uit het 'Medanbataljon' manschappen van het KNIL die uit de Japanse krijgsgevangenkampen waren bevrijd.

15-04-1946 te Medan

24

Inf. VII

KNIL Infanterie

-

TTC Banka

Banka

Pangkalpinang

-

-

-

Inf. VIII

KNIL Infanterie

-

TTC Riouw

Riouw

opgeheven

-

-

-

Inf. VK-KNIL

KNIL Infanterie

-

-

Batavia

Bandoeng

-

-

-

Inf. X

KNIL Infanterie

1e Java Echelon, Bali-Lombok Brigade, Y-Brigade

Trpco. Bali-Lombok, T.T.C. Zuid Sumatra

Sanoer, Lampoe, Plaga en Kintami, Palembang, Tjoeroeb, Talangakar en Benakat

Opgeheven 1948

Gadjah Merah (Rode Olifant). Het bataljon bestond uit vrijwillig aangemelde en goedgekeurde ex-krijgsgevangenen.

19-10-1945 te Tamuan (Siam het huidige Thailand)

25

Inf. XI

KNIL Infanterie

Bali-Lombok Brigade, Y-Brigade

Trpco. Bali-Lombok, T.T.C. Zuid Sumatra

Sanoer, Den Pasar, Tabanan, Negara en Gianjar, Samsan Doea, Bereteh, Blahkioe, Tandjoeng Koela en Penebel

Opgeheven 1948

Gadjah Merah (Rode Olifant). Het bataljon bestond uit vrijwillig aangemelde en goedgekeurde ex-krijgsgevangenen.

19-10-1945 te Cholbury (Siam het huidige Thailand)

30

Inf. XII

KNIL Infanterie

Y-brigade

TTC Bali

Bali

Bali

Gadjah Merah (Rode Olifant). Het bataljon bestond uit vrijwillig aangemelde en goedgekeurde ex-krijgsgevangenen.

-

-

Inf. XIII

KNIL Infanterie

-

TTC ZO-Borneo

Z-Borneo

Bandjarmasin

-

-

-

Inf. XIV

KNIL Infanterie

-

TTC ZO-Borneo

O-Borneo

Balikpapan

-

-

-

Inf. XIX

KNIL Infanterie

-

TTC N-Molukken

N-Molukken

opgeheven

-

-

-

Inf. XV

KNIL Infanterie

-

TTC Z-Celebes

Z-Celebes

Pare Pare

-

-

-

Inf. XVI

KNIL Infanterie

-

TTC Z-Celebes

Z-Celebes

Makassar

-

-

-

Inf. XVII

KNIL Infanterie

-

TTC Z-Celebes

Z-Celebes

Makassar

-

-

-

Inf. XVIII

KNIL Infanterie

-

TTC N-Celebes

N-Celebes

Menado

-

-

-

Inf. XX

KNIL Infanterie

-

TTC Nieuw-Guinea

Nieuw-Guinea

Hollandia

-

-

-

Inf. XXI

KNIL Infanterie

-

TTC Molukken

Z-Molukken

Ambon

-

-

-

Inf. XXII

KNIL Infanterie

-

TTC Timor

Timor

Timor

-

-

-

Inf. XXIII

KNIL Infanterie

A-Divisie

T.T.C Oost-Java

Soerabaja, Djember, Rambipoedji

Malang, Toeren, Dampit, Madioen, Ponogoro, Tamansari, Djember

Het bataljon bestond voornamelijk uit inheemse militairen zoals, Ambonezen Menadonezen, Toradja’s (Celebes) en Javanen.

24-09-1946 Makassar

32

Veld Art. I

Artillerie

-

T.T.C. Midden-Sumatra

nog niet gevormd

Padang

personeel teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap

-

-

Veld Art. II

Artillerie

X-Brigade

-

nog niet gevormd

Soerabaja

personeel teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap

-

-

Veld Art. III

Artillerie

Y-brigade

T.T.C. Zuid Sumatra

nog niet gevormd

per 1-1-'50 Palembang

personeel teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap

-

-

Veld Art. IV

Artillerie

Z-Brigade

T.T.C. Noord Sumatra

nog niet gevormd

per 1-1-'50 Medan

personeel teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap

-

-

Veld Art. V

Artillerie

T-brigade

-

nog niet gevormd

per 1-1-'50 Salatiga

personeel teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap

-

-

Veld Art. VI

Artillerie

-

TTC Midden-Java

nog niet gevormd

per 1-1-'50 Salatiga

personeel teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap

-

-

Table 2. Grondtroepen KNIL + OVW / DPL
eenheid Type Ingedeeld bij Toegevoegd aan Operatiegebied 45-47 Operatiegebied 48-50 Bijzonderheden Opgericht ovw/ dpl/ ber Omgekomen

24e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

brig Div.

-

Palembang

-

mrt.'47 bij 16e AAT Cie

-

ovw/KNIL

-

33e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

Z-Brigade

T.T.C. Noord Sumatra

Medan, o.a. Amperak Perak, Bindjai, Stabat, Tebing Tinggi, Pematan Siantar, Seriboe Dolok en Brastagi.

Medan, Sidikaleng, Rantau Prapat, Sibolga, Tapanoeli

33 AAT bestond uit vijf pelotons t.w. 1 stafpeloton, 1 werkplaatspeloton, 2 transportpelotons en 1 verzorgingspeloton

05-11-1946 te Bergen op Zoom

dpl/KNIL

3

37e Cie AAT

Aan- en Afvoertroepen

A-Divisie

T.T.C Oost-Java

nog niet gearriveerd

Soerabaja

Een peloton van 22 AAT (Knil) werd als C-peloton aan de compagnie toegevoegd. een compagnie AAT bestaande uit KNIL, OVW en dienstplichtigen van de KL.

01 -10-1947 te Zuid Laren

Ovw/dpl/KNIL

1

3e Genieparkcie

Genie

-

TC Oost Java

nog niet gevormd

per 1-1-'50 Soerabaja

-

-

KNIL/dpl

-

5e Esk.Vew

Cavalerie

B-Divisie, Z - Brigade

T.T.C. West Java, T.T.C. Noord Sumatra

nog niet gearriveerd

Medan, Prapat, Wingfoot, Sibolga, Balige, Tigabinanga, Kaban Djahe.

Bestemd als aflossing 1 Esk VEW KNIL. Door een tekort aan personeel, zowel bij het Knil als bij de K.L. werden de nieuwe eskadrons bemand met zowel Knil huzaren als dienstplichtigen van de K.L.

.17-11-1947

KNIL/dpl

3

6e Esk.Vew

Cavalerie

B-Divisie

-

nog niet gearriveerd

Solo (M-Java)

Afl. 2 Esk VEW KNIL

-

KNIL/dpl

-

7e Esk.Vew

Cavalerie

T-brigade

-

nog niet gearriveerd

Djokjakarta (M-Java)

Afl. 3 Esk VEW KNIL

-

KNIL/dpl

-

8e Esk.Vew

Cavalerie

A-Divisie

-

nog niet gearriveerd

Porong (Oost-Java)

Afl. 4 Esk VEW KNIL

-

KNIL/dpl

-

EskPaw

Cavalerie

-

TTC Midden Java

nog niet gearriveerd

per 18-1-'50 Pekalongan

uit 4 en 6 Paw

-

dpl/KNIL

-

Dutch Marines heading for the beach at Pasir Putih during the Police actions in Indonesia 1947
Dutch Marines heading for the beach at Pasir Putih 1947.
Brencarriers in actie Rechts vooraan korporaal Joop Buissink
Brencarriers Andjing Nica in actie. Rechts vooraan korporaal Joop Buissink
KNIL Klewanggevechten
KNIL Klewanggevechten
5-6 RI ien van Beek + KNIL
5-6 RI Rien van Beek + KNIL
Carrier met teken van Gadja Merah
Carrier met teken van Gadja Merah (rode olifant), januari 1947
Commando Inf IV Gagak Hitam
Commando Inf IV Gagak Hitam

Afkortingen

ML-KNIL

Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

KNIL

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

NICA

Netherlands Indies Civil Administration

KL

Koninklijke Landmacht

OVW

Oorlogs Vrijwilligers

DPL

Dienstplichtigen

TTC

Territoriale Troepen Commando. Om organisatorische reden was het grondgebied van Nederlands-Indië ingedeeld in territoriale (=gezags-)gebieden, die vaak overeen kwamen met de gebiedsindeling voor het Binnenlands Bestuur. Militair bezien was elke provincie een gezagsterritorium en zetelde daar een Territoriale Commandant met een staf en een aantal troepen; hij was dan Territoriaal- tevens Troepencommandant van dat gebied. De territoriale troepen waren statische eenheden die binnen het territorium orde en rust dienden te handhaven.

TNI

Tentara Nasional Indonesia


1. Veteraneninstituut - Nederlands-Indië https://www.veteraneninstituut.nl/missie/nederlands-indie/
2. Passie voor onze veteranen? Een onderzoek naar berichtgeving over veteranen in de Nederlandse gedrukte media https://sd4590ec8c291c560.jimcontent.com/download/version/1503849330/module/11957085722/name/Jongh%2C%20S..pdf
3. Belanda Hitam; In 1936 bereikte het aantal inlandse KNIL-soldaten 33 duizend mensen of ongeveer 77%. Bron: https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.eramuslim.com%2Fsuara-kita%2Fsuara-pembaca%2Fbelanda-hitam.htm
4. Het KNIL bataljon Infanterie V ontving spoedig na oprichting eind 1945 te Bandoeng van de tegenstanders de scheldnaam Anding NICA (andjing is Maleis voor de onreine hond, NICA was de naam van het terugkerend Nederlands-Indische Gouvernement). Infanterie V koos de scheldnaam tot erenaam hetgeen tot uitdrukking werd gebracht in het mouwembleem. bron: http://www.hetdepot.com/AndjingNICA.html
5. KNIL-bataljons X en XI bestonden uit militairen, die in Japanse krijgsgevangenkampen in Thailand onder zware omstandigheden aan de beruchte Birma-spoorlijn hadden gewerkt. Ondanks hun vaak slechte lichamelijke en geestelijke toestand werden de ex-krijgsgevangenen opnieuw gekeurd, bewapend en getraind en naar Nederlands-Indië gestuurd. Hun symbool was de rode olifant (Gadja Merah), afgeleid van de witte olifant, een nationaal symbool in Thailand.bron: https://duizenddagenindie.wordpress.com/2014/08/22/gadja-merah/
7. Het Depot: 'Het Vergeten Leger' http://www.hetdepot.com/
9. Ik heb - een deel van - de beschikbare informatie gecombineerd in een spreadsheet. Deze bevat op dit moment 269 records, maar ik ben nog niet klaar.. De database zal in de toekomst ongetwijfeld worden uitgebreid.

Politionele acties 1947 en 1948 - De laatste geweldadige oorlogen van Nederland in Indonesië - Rol van 122 NEI Sqn

12 February 2019

#kolonie #politionele-acties #indischekwestie #KNIL #122(NEI)sqn #P-51

De Staat der Nederlanden voerde tussen 1945 en 1950 haar laatste geweldadige oorlog in Indonesië tegen de mensen die hun land na 350 jaar terug wilden.[1]

Ook al weet de gemiddelde Nederlander weinig van wat er in Indonesië is gebeurd, Nederland wordt in Indonesië als koloniale agressor herinnerd. Je kunt gerust zeggen dat Nederlanders voor Indonesiërs zijn, wat de Duitsers voor Nederlanders zijn. Het is een misvatting als Nederlandse politici denken een vertrouwensband met hun voormalige kolonie op te kunnen bouwen, zonder de geschiedenis en de eeuwenlange uitbuiting te benoemen.[2] Zij hebben wel het lef om de Indonesische regering op de vingers te tikken wat betreft mensenrechtenschendingen [3], terwijl eigen mensenrechtenschendingen voor het gemak vergeten worden [4] [5] [6].
— Kolonialisme en slavernij – Transparant - Jeffry M. Pondaag
https://historibersama.com/kolonialisme-en-slavernij-transparant/?lang=nl

Op 17 augustus 1945 werd de Republiek Indonesië uitgeroepen die niet door Nederland werd erkend. Er ontstaat een bloederige strijd, de ‘Bersiap periode’, die duurt tot het voorjaar van 1946. Gevolgd door 2 ‘politionele acties’ en andere militaire confrontaties die duren tot begin 1950.

De militairen van het koloniale leger, het KNIL[7], werden direct uit Japanse krijgsgevangenschap (RAPWI) weer ingezet. Grootscheepse troepenzendingen uit Nederland waren echter nodig. Als eerste vertrokken tienduizenden oorlogsvrijwilligers en de Mariniersbrigade. Vanaf eind 1946 vertrok de ene lichting dienstplichtigen na de andere. Pas in 1950-1951 kwamen zij terug. Velen dienden langer dan drie jaar.
— Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 1945-1962
https://www.lijstvangevallenen.nl/missie/knil
Pdp Sumatra kaart 1947 ra rvn
Kaart eerste politionele actie Sumatra
De eerste politionele actie [8], die op 21 juli 1947 begon (duurde tot 5 augustus 1947), kreeg de codenaam "operatie Product", met de bedoeling om cultuurgebieden, rubber, tabak, suiker, thee, etc. in handen te krijgen om daarmee de kosten van de oorlog (3 miljoen gulden per dag) te helpen betalen. Het was duidelijk, dat de militaire actie een politiek en tevens economisch doel had waarvan de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse regering lag. "In Indonesia, the military offensive is more commonly known in history books and military records as Agresi Militer Belanda I (First Dutch Military Aggression)."
— POLITIONELE ACTIES
http://members.chello.nl/pscheele/politioneleactie.html
De tweede politionele actie begon op 19 december 1948 onder de codenaam Kraai [9]. In een bliksemaanval met luchtlandingstroepen werden Soekarno en andere republikeinse regeringsleiders gevangen genomen. Op 22 december 1948 werd Fort de Kock (Buketingi) ingenomen. "commonly known in Indonesian history books and military records as Agresi Militer Belanda II (Second Dutch Military Aggression)."
— POLITIONELE ACTIES
http://members.chello.nl/pscheele/politioneleactie.html
Orde en Vrede
Ereteken voor Orde en Vrede

Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 12 december 1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld.

De onderscheiding werd ingesteld terwijl de eerste van de zogenaamde politionele acties, terwijl de zogenaamde "Operatie Product", een mislukte poging om het eilandenrijk in de Oost met militair geweld weer onder Nederlands gezag te brengen, nog in volle gang was.

De tienduizenden Nederlandse militairen moesten voor hun inzet kunnen worden beloond en hooggestemde titel duidt op de aspiratie van de Nederlanders om wat zij als "orde en vrede" zagen te herstellen.[10]

Grootvader Bastiaans komt eerst terecht bij NEI PEP in Australië. Hij is vanaf het begin betrokken bij 122 NEI Sqn.

Dit squadron had Medan als basis en was actief tijdens de politionele acties.


roel

Ik schrijf sinds begin '90' verhalen en artikelen op diverse platformen. De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn 'Indische takken'. Af en toe een 'salty bit'. Dat hoort een beetje bij 60+ers. Zodoende.

Contact

Kan via twitter @roelbazuin (Tjitjak)
Desnoods via linkedin


Eerste versie geschreven op 2019-02-08
Version date: 2019-02-13

Rol 122 NEI Squadron

2309f69e 0643 8569 967b c8a2fbc03720
P-51 Mustangs in formatie

40 P51D’s werden per schip naar Australie vervoerd en geassembleerd op Bundaberg.[11].

De levering was in maart, april en juni 1945 (resp.10x P-51K en 31x P-51D). Van deze 41 toestellen bereikten er 40 de ML-KNIL in Australië; ze hadden de kentekens N3-600 t/m N3-640.] In Australië werden de Mustangs bij RAAF-depots gereed gemaakt. De eerste in mei en juni 1945, dus vóór de Japanse overgave op 15 augustus. 19 toestellen (N3-600/618) werden geleverd bij de Nederlandse Personnel and Equipment Pool te Brisbane.

De rest kwam pas tussen oktober 1945 en maart 1946 in Nederlands bezit; teken van mindere urgentie van de RAAF en van een veranderde houding tegenover de Nederlandse koloniale ambities.

Op Sumatra werden 12 P-51’s gestationeerd bij het 122 NEI squadron op "Polonia". Het voormalige vliegveld Polonia werd november 1946 in gebruik genomen en lag bij Medan. Het squadron werd voor een deel bemand met piloten afkomstig van het 121 NEI squadron.

54 Medan; 15 man voor een Lockheed Electra - fotograaf onbekend
Lockheed L-12 op Medan ~ feb '47 (Wolf)

1e politionele actie

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd 122 NEI squadron ingezet bij operatie "Pelikaan". Dit beoogde de uitschakeling van de vijandelijke AURI. Deze had vijandelijke toestellen op o.a. de vliegvelden Lhonga en Kotaradja geplaatst.

Er werd steun verleend aan de Nederlandse grondtroepen met gebruik van o.a. 250- en 500-ponds bommen, raketten van 40 en 70 pond en de zes wing-mounted 0.50-inch Browning machine geweren.[12].

In juli 1947 beschikte 122sqn over 4 operationele ic vliegklare P-51’s op een totaal van 9 beschikbare P-51 jachtvliegtuigen en 10 vliegers.

In totaal heeft het no.122 squadron tijdens de 1e politionele actie 203 (338 vlieguren) sorties (tussen 21 juli en 30 september) gevlogen.[13]

21 juli

Pelikaan tegen vliegveld Lhonga. Ondersteuning I-I RI[14] en Z-Brig[15] met aanvallen in de buurt van Arnhemia

.

22 juli

vernieling vijandelijk afweergeschut, beschieting loopgraven en stellingen bij Arnhemia. Vernietiging motorcolonne bij Brastagi

13 sorties

23 juli

Opdrachten voor Staf Z-Brig. en avondverkenningen bij Arnhhemia. Melding posities eigen troepen en tegenhouden vijandelijke troepen

.

24 juli

Mitralleren doelen in operatiesector van Z-Brig. 3 sorties t.b.v. artilleriewaarneming in sector Padan

.

25 juli

-

.

26 juli

Aanvallen vliegvelden Kotaradja en Lhonga. Mitrailleren grondinstallaties, hangars en luchtdoelgeschut (tot zwijgen gebracht). Verkenning wegen en emplacementen langs spoorweg naar Pemantang Siantar

27 juli

Talrijke vluchten waarbij infanteriesteun, bewaken wegennet op opsporen vijandelijke scheepsbewegingen de voornaamste taken waren. Verkenningen ten zuiden en westen van Medan (1 P-51). Afwerpen pamfletten en containers in opdracht Z-Brigade. Grote branden bij Baoengan waargenomen

29 juli

Veel vluchten in opdracht Z-Brigade. Mitrailleren vijandelijke troepen op de weg Loeboek-Pakam-Tebingtinggi. Mitrailleursnesten bij Kedaslama onschadelijk gemaakt. Vijandelijk verkeer op de weg Tebingtinggi-Bangoean onder vuur genomen. Aangevallen en uit elkaar geslagen troepen op terugtocht naar Pematang Siantar en Tanjong Balai

schade aan 1 P-51 (Kedaslama)

29 juli

Talrijke malen steun aan infanterie en bescherming konvooien tussen Loepoek Pakan en Tebingtinggi

30 juli

Steun aan infanterie in opdracht Z-Brig. Verkenning veld Siabtar nabij Brastagi door Lockheed L12, zag eigen troepen op veld en rapportteerde gereed voor Piper Cubs.

31 juli

Enige malen colonnebeveiliging. Aanval vijandelijke troepen bij Brastagi die bezig waren met aanleggen wegversperringen

1 augustus

Verkenning W-sector en omgeving van Brastagi. Vernietigen trucks bij Tanjong Poera. Mitrailleren wegversperringen bij Bandar Mariah. eigen colonnes ontdekt en beschermd. Verkenning eigen troepen op de weg Pematang Siantar - Kabandjahe en omgeving Brastagi door Lockheed L-12. Daarna ondersteuning door P-51’s.

Resolutie (initiatief Australië en India) Australië in VN aangenomen die een beroep doet aan NL en IND om vijandelijkheden onmiddelijk te staken

2 augustus

Verkenning Prapat, Brastagi en Kabandjahe die inmiddels bezet bleken door eigen troepen. Waargenomen wegversperringen op de weg tussen Pemantang Siantar en Prapat.

3 augustus

2 verkenningen waarbij vijandelijke troepen werden gemitrailleerd. Observatie treinen in de buurt van Tebingtinggi

NL accepteert resolutie VN 'doelen politieke acties "vrijwel bereikt"

4 augustus

Steun aan colonnes nabij Tebingtinggi en Tandjoeng Balai. Offensieve verkenningen tussen Pangkalan en Tanjoeng Poera en de weg Pemantang Siantar-Prapat. Observeren bezetting van Tanjoeng Balai. Steun door P51’s aan noordwest en oostfront troepen

Om 24.00 werd de eerste Politionele actie beëindigd.

5 augustus

IND beveelt om middernach tot staakt het vuren na aanvaarden VN resolutie

Zuiveringsacties zouden nog tot eind september 1947 voortduren en tot dan zijn luchtstrijdkrachten herhaaldelijke in actie geweest.

Op 17 januari 1948 werd op de 'Renville' in Tanjong Priok een overeenkomst gesloten, waaronder een wapenstilstandclausule. Hierna daalde het aantal incidenten aanzienlijk. Na maart 1948 namen die weer toe. Nederland en de Republiek waren niet in staat tot overeenstemming te komen hoe de afspraken uit de 'Renville overeenkomst' moesten worden uitgevoerd.

2de politionele actie

Op 19 december 1948 begon de tweede politionele actie waarbij ook Mustangs werden ingezet. De Mustangs van 122 NEI squadron stonden bij de 2e actie op Medan maar ook Padang (Midden Sumatra).

Zowel op Noord als op Midden Sumatra verleende het squadron steun aan diverse operaties. Er werden weer zo’n 200 sorties uitgevoerd tot opheffing van het squadron april 1950. Er werd ook gebruik gemaakt van een tweetal Mustangs met foto camera’s, o.a. door no.18 squadron (dat ook met B-25 Mitchells vloog). [16]

In totaal heeft het no.122 squadron tijdens de 12de politionele actie 206 (352 vlieguren) sorties (tussen 21 juli en 30 september) gevlogen.

16 december

2 C-47’s van 20Sqn vertrokken van Tjililitan naar Medan. Zij brachten vandaar personeel en materieel van 122 Sqn naar Padang die zouden worden ingezet voor luchtsteun tijdens een doorstoot naar Fort de Kock.

19 december

Medan: 2 P-51’s. Padang: 7 P-51’s

Vanuit Padang: aanval van het vliegveld bij Fort de Kock en radiostations en kampementen in de nabijheid. Verder aanvallen op de vliegvelden Sibolga, Siborongborong, Lhonga, Lhokseumawe, Bireuen en Kotaradja.

Ondersteuning vanaf Medan aan de landing van grondtroepen nabij Laboehanbilik. Veiligstellen opmars van grondtroepen nabij het meer van Singkarak en Moekoe-Moekoe nadat 4 Catalina’s van de MLD ze daar had afgeleverd.

20 december

Ondersteuning opmars van O-colonne op Midden-Sumatra. Aanval en vernietiging radiostations bij Fort de Kock, waarbij een munitiedepot werd getroffen.

Patrouille bij landing van MLD Catalina’s op Tobameer.

Luchtsteun landingsvaartuigen bij Bagan Siapiapi.

Verkenning weg Pariaman - Padangpandjan ten noorden van Padang

22 december

Steun aan grondtroepen door onder vuur nemen van vervoersmiddelen van de Republiek

Eerste vergadering VN Veiligheidsraad. NL werd gewaarschuwd tegen het voorzetten van de harde lijn.

23 december

Bescherming van landing en afzetten van 100 man troepen nabij Balige door 5 Catalina’s op het Tobameer

24 december

Steun aan troepen bij Ln-Loboe. Staande patrouille boven landingen bij Sibolga.

Offencieve verkenningen en wegverkenningen tussen Padangpandjang en Fort van de Capellen

26 december

Normale offensieve taken en verkenningsvlucten met foto’s

opgevoede druk door VN

27 december

Vervoer van personeel en materieel van Padang naar Palembang met 2 C-47’s van TransCo

28 december

Start gecombineerde actie 'Ekster': Bezetting van Djambi en de nabij gelegen olievelden (Kenali-Asam, Tempino en Badjoebang).

Aanvoer naar Palembang door 2 additionele C-47’s vanuit Medan met personeel en materieel, gevolgd door 6 P-51 Mustangs

2 resoluties VN voor een staakt het vuren. NL moet binnen 24 uur antwoorden

29 december

Beschietingen op diverse doelen nabij Djambi door 121 en 122sqn met 11 P-51’s.

NL verklaart bij de VN dat 31 december een staakt het vuren zal worden afgekondigd op Java en op Sumatra 'een paar dagen later'.

30 december

Vernietiging van radiozenders te Loeboeklinggau, Tjoeroep en Kepahiang door 2 P-15 vanaf Palembang.

Aanvallen vijand bij Kebandjahe vanuit Medan

Steun aan eigen troepen bij Sibolga

Vijandelijke kolonne onder vuur genomen door 3 Mustangs onderweg van Palembang via Padan naar Medan

Bevel tot staakt het vuren op Java om 24.00

5 januari 1949

Officiele staking van de strijd op Sumatra

Geraadpleegde literatuur

  • Ward, O.G., De militaire luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950. Houten, 1988.

Afkortingen

ML-KNIL

Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

KNIL

Koninklijk Nederlands Indisch Leger

AURI

Air Force of the Republic of Indonesia

NEI

Netherlands East Indies

PEP

Personnel & Equipment Pool

RAPWI

Recovery of Allied Prisoners of War

RAAF

Royal Australian Air Force


11. * The Royal Netherlands East Indies Army Air Force received 40 P-51Ds and flew them during the Indonesian National Revolution, particularly the two 'politionele acties': Operatie Product in 1947 and Operatie Kraai in 1949. When the conflict was over, Indonesia received some of the ML-KNIL Mustangs. Bron: North American P-51 Mustang; Gunston 1990 p. 39
12. Armament P-51: Guns: 6 × 0.50 caliber (12.7mm) AN/M2 Browning machine guns with 1,840 total rounds (380 rounds for each on the inboard pair and 270 rounds for each of the outer two pair). Rockets: 6 or 10 × 5.0 in (127 mm) T64 H.V.A.R rockets (P-51D-25, P-51K-10 on) Bombs: 1,000 pounds (450 kg) total on two wing hardpoints. Each hardpoint: 1 × 100 pounds (45 kg) bomb, 1 × 250 pounds (110 kg) bomb or 1 × 500 pounds (230 kg) bomb). Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51_Mustang#Specifications_(P-51D_Mustang)
14. Het OVW-bataljon 1-1 R.I. was samengesteld uit BS’ers van het Gewest Drente, waardoor het de bijnaam kreeg 'Drents Bataljon'. Bron: http://www.hetdepot.com/1-1RI.html
15. Brigade opgericht: 21-11-1946 te Medan; Toegevoegd aan: T.T.C. Noord - Sumatra; Commandant: Generaal P. Scholten; Opgeheven: eind 1949. Bron: http://www.hetdepot.com/Z-Brigade.html

NEI Personnel and Equipment Pool + ML-KNIL Squadrons

02 February 2019

#NEI #PEP #ML-KNIL #RAPWI #australië

ML KNIL Mustangs
ML KNIL Mustangs on Bundaberg (Ward)
NEI Personnel & Equipment Pool [1]

In april 1942 was in Canberra de NEI Personnel & Equipment Pool (NEI PEP) opgericht.

Deze eenheid had aanvankelijk vooral een depotfunctie t.b.v. 18 Squadron en na verloop van tijd 120 Squadron. Later kwam daar een opleidingsfunctie bij.

Veel bemanningen kregen in rustperiodes bijscholing op de bij de NEI PEP aanwezige Mitchells en Kittyhawks. Nieuw opgeleide vliegers die van de RNMFS uit Amerika kwamen, werden bij dit squadron, voordat zij bij operationele eenheden werdengeplaatst, bekend gemaakt met de vliegcondities in Australië.

In de zomer van 1945 werd het squadron verplaatst van Canberra naar Bundaberg in Queensland. Na de capitulatie van Japan heeft het daar nog enige tijd dienst gedaan als opleidingseenheid voor ex-krijgsgevangenen van het ML-KNIL.

— bron: Inzet KNIL vanuit Australië 1943-1945
drs. A. Staarman
Bundaberg

Known as RAAF Station Bundaberg it was initially used in 1941 by No. 12 Elementary Flying Training School RAAF (12 EFTS), until 12 EFTS relocated to Lowood Aerodrome (located at Tarampa) on 12 January 1942. No. 8 Service Flying Training School RAAF then operated from the base.

Royal Netherlands East Indies Army Air Force Personnel & equipment pool - 25 June 1945 – 26 April 1946.

— Bundaberg Airport
https://howlingpixel.com/i-en/Bundaberg_Airport
Camp Columbia

Established at the former US Army Camp Columbia at Wacol in July 1944, the Netherlands East Indies (NEI) Government-in-Exile is the only foreign government to be established on Australian soil. Other agencies - the Netherlands East-indies Forces Intelligence Service (NEFIS), the Netherlands Indies Civil Administration (NICA) and the Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS) moved from Melbourne to support their administration. A NEI transport unit maintained and flew Dakota aircraft at Archerfield.

Dutch military units moved to Brisbane to serve the NEI Government-in-Exile

By June 1944 there were 16 Dutch Dakota aircraft concentrated at Archerfield aerodrome. A NEI Personnel & Equipment Pool section under Captain P. Schelling serviced the planes. It later became No.19 NEI Squadron.

— Camp Columbia (Dutch Forces 1944-45)
https://www.ww2places.qld.gov.au/places/?id=1787
ML-KNIL squadrons in Australia

The Royal Netherlands East Indies Army Air Force (Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ML-KNIL) was the air arm of the Royal Netherlands East Indies Army in the Dutch East Indies (now Indonesia) from 1939 until 1950. It was an entirely separate organisation from the Royal Netherlands Air Force.

The unit was founded in 1915 as the "Test Flight Service" (Proefvliegafdeling-KNIL, PVA-KNIL). In 1921 it became the "Aviation Service" (Luchtvaartafdeling-KNIL, LA-KNIL), before finally receiving the designation of ML-KNIL on 30 March 1939. In 1950, following Dutch recognition of Indonesian independence, its bases and facilities were handed over to the Indonesian Air Force (TNI-AU).

Four Dutch squadrons were formed in Australia. The first of these, No. 18 (NEI) Squadron RAAF, was formed in April 1942 as a medium bomber squadron equipped with B-25 Mitchell aircraft. The second joint Australian-NEI squadron, No. 119 (NEI) Squadron RAAF, was also to be a medium bomber squadron. No. 119 NEI Squadron was only active between September and December 1943 when it was disbanded to form No. 120 (NEI) Squadron RAAF, was a fighter squadron. In 1944, the KNIL formed No. 1 Netherlands East Indies Transport Squadron, later absorbed by the RAAF as No. 19 (NEI) Squadron RAAF. Both No. 18 and No. 120 Squadrons saw action against the Japanese during World War II.

— Royal Netherlands East Indies Army Air Force
https://howlingpixel.com/i-en/Royal_Netherlands_East_Indies_Army_Air_Force
120 NEI Sqn

120 (NEI) Squadron was formed at RAAF Station Fairbairn in Canberra on 10 December 1943. This outfit was attached to the RAAF, and its pilots, who had been trained in Jackson, Mississippi. They were equipped with P-40N Kittyhawks, that had been provided by the Australians from aircraft supplied by the USA through Lend-Lease. No. 120 (NEI) Squadron would be deployed to northern Australia and operate alongside No. 18 (NEI) Squadron.

In early 1945 the Dutch authorities had requested that the two NEI squadrons in the RAAF be used in operations over the NEI, and this was agreed to by the Australian military.As a result, when No. 79 Wing arrived at Jacquinot Bay on 9 May, No. 120 (NEI) Squadron was separated from the unit and ordered to proceed to Biak.The remainder of the wing was assigned to the First Tactical Air Force, and took part in the Borneo Campaign. No. 120 (NEI) Squadron’s seaborne echelon arrived at Biak on 21 May 1945, but its aircraft and personnel did not complete the move until 10 June. The squadron was declared operational on 12 June.

Na overgave van Java vloog ML-KNIL verder in Australië en Nieuw-Guinea met de Curtiss P-40 maar in 1945 was dit type verouderd. Daarom werd aan de Amerikaanse autoriteiten voor de heruitrusting van het 120 Squadron om 41 toestellen van het type P-51 Mustang gevraagd. Deze toestellen werden geleverd uit de lopende USAAF contracten en werden af fabriek van Nederlandse kentekens voorzien. De levering was in maart, april en juni 1945 (resp.10x P-51K en 31x P-51D). Van deze 41 toestellen bereikten er 40 de ML-KNIL in Australië; ze hadden de kentekens N3-600 t/m N3-640.

In Australië werden de Mustangs bij RAAF-depots gereed gemaakt. De eerste in mei en juni 1945 - dus vóór de Japanse overgave op 15 augustus - ontvangen 19 toestellen (N3-600/618) werden geleverd bij de Nederlandse Personnel and Equipment Pool te Brisbane. Na de Japanse overgave ging alles trager. De rest kwam pas tussen oktober 1945 en maart 1946 in Nederlands bezit; teken van mindere urgentie van de RAAF en van een veranderde houding tegenover de Nederlandse koloniale ambities.

— https://www.ozatwar.com/nei-af.htm
http://defensieweb.wikia.com/wiki/Koninklijke_Luchtmacht
121 NEI Sqn

1 mei 1946 werd 121 Squadron op het vliegveld Tjililitan opgericht. Dit stond onder commando van majoor Hans Maurenbrecher, de ex-commandant van 120 Sqn. Ook het eerste personeel van het nieuwe squadron bestond uit oorlogsveteranen van 120 Sqn.

De animo met de Mustang te vliegen was groot, niet in de laatste plaats bij vliegers die uit krijgsgevangenschap kwamen en probeerden zo snel mogelijk bij te komen. De eerste maanden werden besteed aan omscholing van vliegers en operationele training, waarbij veel met raketten werd geschoten. De sterkte van 121 Sqn. was 16 P-51’s, waarvan 4 reserve. Begin juli 1946 waren er 23 stuks en in oktober 26, waarvan 20 vlieggereed en er waren slechts 21 vliegers. De rest was in het depot.

— 121 NEI Sqn
http://defensieweb.wikia.com/wiki/Koninklijke_Luchtmacht
122 NEI Sqn

Om op Sumatra over luchtsteun te beschikken en de op Medan gelegerde RAF Spitfire eenheid te vervangen, werd 1 november 1946 122 Sqn te Tjililitan opgericht. Dit had extra personeel en vliegtuigen afkomstig van 121 Sqn. Op 19 november kwam versterking met 5 toestellen.

"Het in mei '46 opgerichte 121 Squadron te Tjililitan verzorgde in oktober 1946 de verplaatsing van personeel en materieel naar Medan en het stond ook een deel van haar grondpersoneel en vliegers af. Op 1 november 1946 werd het 122 Squadron officieel opgericht en werd toegevoegd aan het lucosu. In dezelfde beschikking werd kapitein A.G. Deibel benoemd tot commandant van het squadron.

Hij leidde op 12 november 1946 persoonlijk de vlucht van de eerste twaalf P-51’s, onder begeleiding van een B-25, van Tjililitan naar Medan, een afstand van 1390 km. In de B-25 zat een ploeg van de technische dienst onder commando van adjudant-onderofficier C.W. Bastiaans." - Bron: Otto Ward, blz 181.

— 122 NEI Sqn
http://defensieweb.wikia.com/wiki/Koninklijke_Luchtmacht

Op zijn registratielijst staat: ‘op 21 september 1945 uit Japans krijgsgevangenschap terug’. Waarschijnlijk vindt zijn herindeling bij de ML-KNIL plaats op de Filippijnen.

Eind ’45 en begin ’46 is het RAPWI programma opgestart. ML-KNIL personeel en hun families werden toen met omgebouwde B-25’s naar de RAAF vliegbasis bij Bundaberg Australië gevlogen.

Een plek waar ze van de verschrikkingen van de kampen mochten herstellen alvorens de mannen weer actief in dienst gaan..

Nadat grootvader Bastiaans na 3,5 jaar in augustus 1945 werd bevrijd uit Fukuoka 8b, een Japans interneringskamp op Kuyshu, komt hij waarschijnlijk eerst terecht bij NEI PEP.

Bekend is dat hij vanaf het begin betrokken was bij 122 NEI Squadron.


roel

Ik schrijf sinds begin '90' verhalen en artikelen op diverse platformen. De laatste 15 jaar focus ik op de genealogie van mijn 'Indische takken'. Af en toe een 'salty bit'. Dat hoort een beetje bij 60+ers. Zodoende.

Contact

Kan via twitter @roelbazuin (Tjitjak)
Desnoods via linkedin

122 Sqn.

122 Sqn.

122 Sqn.

122 Sqn.

⇒ Uit het familie album en andere bronnen. Gemaakt in Medan tussen 1946 en 1950.

* Om op Sumatra over luchtsteun te beschikken en de op Medan gelegerde RAF Spitfire eenheid te vervangen, werd 1 november 1946 122 Sqn te Tjililitan opgericht.

Dit had extra personeel en vliegtuigen afkomstig van 121 Sqn. Onder commando van kapitein Gerard Deibel vlogen 12 P-51’s van het 122 Sqn. en het technisch personeel op 14 november naar hun basis Polonia bij Medan. Op 19 november kwam versterking met 5 toestellen. [2] [3]

* Opa is ingedeeld bij het ‘122 Squadron’ op het vliegveld nabij Medan.

* In Medan was opa hoofd hangar- en lijndienst als adjudant-onderofficier, waarschijnlijk vanaf de oprichting van 122 sqn.

Statieportret 122 sqn 1946 (Wolf)
Figure 1. Statieportret 122 squadron en 2 P51D’s - 1946 (Wolf)

Opa zittend, eerste van links

Laatste statieportret 122 squadron en 6 P51’s - begin 1950
Figure 2. Laatste statieportret 122 squadron en 6 P51D’s - begin 1950

Opa op de foto: 2e rij, als 11e van rechts. 3 Stoelen naar links (met zonnebril) zit P.A.C. (Piet / Flip) Benjamins, de commandant en vlieger

54 Medan; 15 man voor een Lockheed Electra - fotograaf onbekend
Figure 3. 15 man voor een Lockheed Electra (Wolf)

Opa (CW Bastiaans) staande, 3de van links. Direkt daarachter (ontbloot bovenlijf) Wolf. Jack Vleugels Links gehurkt. Midden ontbloot bovenlijf mogelijk of Den Hollander of F.M. van Beurden

De foto van de groep mannen bij de Lockheed Elektra is genomen in Medan, op het vliegveld Polonia en waarschijnlijk rond februari ’47. Er waren op 11VB Polonia 2 Lockheeds Electra actief. De L-12, met registratie L2-102 (en later T-302) behoorde aan 122 sqn toe en werd als transporttoestel gebruikt. Dit toestel is volgens sommige bronnen tot eind januari ’47 en andere bronnen tot eind ’47 bij het squadron geweest en hierna naar Andir / Kalidjati verhuisd.

Roster fukuoka 8b CW Bastiaans
Figure 4. Bastiaans CW met onbekende collega

Ik denk dat de foto gemaakt is in Medan. Wie kent deze man?

Insigne op uniform: Sergant-Majoor. In Medan werkten 2 lijn-chefs met die rang bij de TD: den Hollander of F.M. van Beurden ? (Wolf)

IMG 0887
Figure 5. Januari 1950 (G.M. Sijbers)

This picture is printed in the book: "De jachtvliegtuigen army Co-operation en lesvliegtuigen van de militaire vliegtuigen Knil-1945-1950" van P.C. Boer.

31dede91 58fd dc80 412d f05a3ca190b2
Figure 6. P-51D Medan

Het vliegveld Medan met North American P-51D Mustang jachtvliegtuigen van de ML-KNIL- 1946 - beeldbank defensie

2309f69e 0643 8569 967b c8a2fbc03720
Figure 7. P-51K mustang in formatie

Een formatie North American P-51K Mustang jachtvliegtuigen van het 122 Squadron van de Militaire Luchtvaart Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (ML-KNIL), opgestegen vanaf vliegveld Polonia ten zuiden van Medan. - 1948

Afkortingen

ML-KNIL

Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

RNMFS

Royal Netherlands Military Flying School (Corpus Christi, US)

NEI

Netherlands East Indies

PEP

Personnel & Equipment Pool

RAPWI

Recovery of Allied Prisoners of War

RAAF

Royal Australian Air Force

Referenties

  • [ward] Ward, O.G., De militaire luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950. Houten, 1988.


2. Op Sumatra werden ook een aantal P-51’s gestationeerd bij het no.122 squadron op Medan. Dit voormalige vliegveld "Polonia" werd november 1946 in gebruik genomen en het lag bij Medan. Dit squadron werd voor een deel bemand met piloten afkomstig van het no.121 squadron. Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd no.122 squadron ingezet bij operatie "Pelikaan". Dit beoogde de uitschakeling van de vijandelijke AURI. Deze had vijandelijke toestellen op o.a. de vliegvelden Lhonga en Kotaradja geplaatst. Er werd steun verleend aan de Nederlandse grondtroepen met gebruik van o.a. 250- en 500-ponds bommen, en raketten van 40 en 70 pond. En natuurlijk de P-51 boordbewapening. In totaal heeft het no.122 squadron tijdens de 1e politionele actie zo’n 200 sorties gevlogen. https://www.ipms.nl/artikelen/nedmil-luchtvaart/vliegtuigen-n/vliegtuigen-n-northam-p51
3. December 1948 was er de tweede politionele actie waar ook Mustangs werden ingezet. De Mustangs van no.121 squadron ondersteunden bij de luchtlandingsoperatie op Magoewo en ook bij operatie Ekster. Er werden meer dan 100 sorties door no.121 squadron gevlogen tot opheffing januari 1949. De Mustangs van no.122 squadron stonden bij de 2e actie op Medan maar ook Padang (Midden Sumatra). Zowel op Noord als op Midden Sumatra verleende het squadron steun aan diverse operaties. Er werden weer zo’n 200 sorties uitgevoerd tot opheffing van het squadron april 1950. Er werd ook gebruik gemaakt van een tweetal Mustangs met foto camera’s, o.a. door no.18 squadron (dat ook met B-25 Mitchells vloog). https://www.ipms.nl/artikelen/nedmil-luchtvaart/vliegtuigen-n/vliegtuigen-n-northam-p51

3D printed: Puzzels

28 January 2019

Apparently Impossible Cube

impossible_cube
impossible_cube

Two part tetrahedron

Two part tetrahedron
Two part tetrahedron

3D puzzels doen het bij de liefhebber prima als kado. Deze 'onmogelijke kubus' in 4-kleuren en de 'twee delige tetrahedron' zijn voor mijn pa, die deze week 83 wordt.

De kubus en de tetrahedron zijn geprint in 0.27 mm, geen support en 10% infill . Printtijd: ~ 1,75 uur per kubus bestaande uit 4 puzzelstukjes. De tetrahedron heeft 2 identieke onderdelen. Printtijd ~ 1,5 uur per stuk.

Wie de kubus zelf wil maken: kijk hier op Thingiverse[1] voor de STL[2] bestanden. De tetrahedon staat hier

Anet A8

Geprint op mijn Anet A8.

3D printed: pikachu

26 January 2019

Pikachu

Pikachu is de bekenste Pokémon, gaat al een paar generaties mee en doet het altijd goed als kado. Deze Pikachu was voor mijn nichtje.

Geprint op mijn Anet A8. Geprint in 0.2 mm, met support en geen infill (hol voor de lampjes). Printtijd: 16 uur + een paar uur schilder- en constructiewerk.

Wie 'm zelf wil maken: kijk hier op Thingiverse[1] voor de STL[2] bestanden.

Voor meer foto’s, klik hier.


Older posts are available in the archive.