Van onderscheid in huidskleur en taal naar autochtoon en allochtoon, doorstruikelen naar geloof en uitkomen bij diversiteit - in je genenpool - Wie heeft de meeste soorten?

14 November 2018

Eerste versie geschreven op 2011-04-14
#rascisme #diversiteit

Simplified scheme of autochtoon/allochtoon relations (Photo credit: Wikipedia)
Figure 1. Simplified scheme of autochtoon allochtoon relations.

Het nadenken is begonnen rond 2011 sinds het ontstaan van Pim Fortuyn, ook wel 'de kale verlosser'. Daarvoor ben ik er nooit mee bezig geweest. Raar misschien. Waarom zou ik? Misschien geen doorsnee Hollander. Gewoon hier geboren en getogen.

Fortuyn en zijn pseudo opvolgers Verdonk, Wilders en de nieuwe loot Baudet creërden en creëren een paranoide waanwereld [1] die gek genoeg door velen werd en wordt aangenomen als waar.

Angstwekkende visioenen waarin 'de Westerse Cultuur' bedreigd wordt. 'Wie niet deelt in de historisch bepaalde cultuur en levenswijze van het volk, met haar zeer specifieke eigen historisch gegroeide cultuur en levenswijze, behoort tot de 'gevreesde anderen''.[2] Een xenofoob wereldbeeld, gevoedt door radicale retoriek zonder gezond verstand, goed voor verhitte discussies, fikse ruzies en oorlog. Olie op het vuur, wat al meer dan genoeg brandt. Onnodig. Ongewenst.

Ver over het randje

'Zeg, hoeveel procent Nederlands ben je eigenlijk' is een vraag die ik in allerlei varianten voorgescholteld krijg. 'Jij komt zeker uit Turkije' is er ook zo eentje. 'Van jullie (Indische Nederlanders) hebben we in ieder geval geen last'. Wat mij betreft allemaal ver over het randje. Te ver. Ondoordacht. Onopgevoed. Gebrekkig empatisch vermogen.

'Je bent dom, maar gelukkig goed geïntergreerd' zeg ik dan. Je eet toch nasi? En bami? Sáte?. Hebben wij jullie geleerd.. Gevolgd door een nog dommere blik vol ongeloof. 'Maaaahrruh dat is toch Chinees?' Gebrekkige algemene ontwikkeling.

Gelukkig ben ik netjes opgevoed en spreek ik beter Nederlands dan de gemiddelde Hollander, Zeeuw, Brabander of Limburger. Een goed gastheer en iedereen weet dat je bij mij om vijf voor zes kunt binnenlopen om mee te eten. Dat onderdeel van de Hollandse integratie is ons nog niet helemaal gelukt.
Kan zijn dat je het te bont maakt met ongewenste opmerkingen en xenofobe ondertoon. Dan lazer ik je gewoon buiten. Een ietwat ongewenst bijverschijnsel van mìjn 'integratie'. Aanpassen aan de heersende sfeer in de locale cultuur zal ik maar zeggen.

Verwarrende definities

Van het begrip 'autochtoon' [3] bestaan vele definities. Google het maar. 'Geboren in het land waarin je woont. Plaats waar je bent gevormd. Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren'. Ja, ja en nee. Bij elkaar niet erg duidelijk. Tekenend voor de verwarring alom.

Het begrip 'allochtoon' [4] kent evenzovele definities. 'Een van de ouders niet in Nederland geboren. Oorspronkelijk niet in betreffend gebied thuishorend'. Ja en eehhmm.

Nader beschouwd geven de elkaar tegensprekende definities geen antwoord op de vraag tot welke categorie ik mezelf kan rekenen. Om het duidelijk aan u te kunnen vertellen als u 'over het randje gaat'.

Ik ben in Nederland geboren, getogen en gevormd, dus autochtoon. Een van mijn ouders is hier niet geboren, dus ben ik een allochtoon. Ja, ik heb een licht kleurtje. En voor degene die goed kijkt 'bijzondere gelaatstrekken'. De xenofobe populist zou denken 'afwijkende gelaatstrekken' en informeren naar voornoemd percentage.

Diversiteit in mijn genenpool

Jaren geleden ben ik begonnen met mijn stamboom, daarbij de voorouders van mijn moeder volgend. Nee, niet om een antwoord te vinden op voorgaande verwarrende begrippen. Ik weet wie ik ben.

Nu ik met mijn voorouders rond 1750 ben aangeland, is duidelijk dat mijn Indische tak wortelt in Europese emigranten. Voorvaderen die in de gouden eeuw naar Indonesische Archipel trokken en zich hebben vermengd met de lokale bevolking. Een reislustige en avontuurlijke familie, die al doende een uitgebreide genenpool bij elkaar sprokkelde. Wie kan dàt zeggen.

De genenpool die ik heb komt van mensen uit minimaal 4 landen. Zijtakken brengen me in Hongarije - nazaten van de woeste hordes uit Mongolië - en Perzie. Voeg ik daar ook de voorouders van mijn vader aan toe, dan horen extra Nederlandse en Poolse genen er ook nog bij. Hupsakee. Superdivers.

Ik ben dus een autochtoon. Met een kleurtje. En een uitgebreide superdiverse genenpool..

Epiloog (31 maart 2016)

Als ik dit verhaal in 2011 voor het eerst neerpen, is er volop 'discussie' over het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon. Wie weet dat nog. [5] Het begon (1971) met onderscheid in uiterlijk (huidskleur) en taal.

Anno 2016 is de aandacht van de xenofobe gekken en hun aanhangers verschoven naar het domein van het geloof. Ik stel vast dat de aanhang voor dit type gedachtengoed stijgende is. Helaas. Gesteund door sociologen, van Dale, onderzoeksburos en het CBS. Ongewild of niet.

De politiek, aanvankelijk in verwarring en ontkenning van feiten en meningen, moet nu rekening te houden met een nieuw machtsblok. [6] Onvoorstelbaar. Ongewenst. Maar realiteit. Erger: een voorman met Indische voorouders [7]. Je schaamt je rot. Rotte appels zitten in elk mandje.

Epiloog (3 november 2018)

De ster van Thierry Baudet, de narcistische fopintellectueel [8], is stijgende. Zegt men. Een nieuwe loot aan de boom van xenofobe narcisten. Gelukkig stelt zijn partijtje niet veel voor. De steun van aanhangers aan een paranoïde waanwereld [9] blijft stijgen. Helaas.

Het lijkt er wel op dat er een groeiende acceptatie is van de notie dat er tussen geloof en integratie geen verband is [10]. Da’s maar weer mooi. Ik hoor dat het Misschien is het nieuwe buzzwoord 'diversiteit' [11] is. Interesting.

Het woord diversiteit [12] kan verwijzen naar diverse domeinen [13]. Ja? O, dat zal in het politieke en sociale domein waarschijnlijk een nieuwe bron zijn voor de volgende verwarring. Wie is wie en waarom en daarom hebben we een 'eigen cultuur'. Zonder cultuur geen identiteit tenslotte.

Ik stel voor het bij 'genetische diversiteit' [14] te houden. Feitelijk heel helder.
Doe 's wat anders en check je DNA. Verras jezelf met een nieuwe identiteit in diversiteit. Lees er meer over bij het CBG.

Wie is de echte Nederlander?

Reislustige voorouders met een uitgebreide genenpool. Wie zijn de echte 'Nederlanders'?

01 November 2018

Familie
Figure 1. Oma, opa, moeder en oom (rond 1935) - in Indië geboren

Een uitgebreide genenpool in de familie en zeer avontuurlijke en bijzonder reislustige voorouders. Duidelijk geen familie die gedurende enkele eeuwen op hetzelfde stukkie land woont.

Gelukkig niet zou ik zeggen. Wat een ziekelijke inteeltbende zou dat zijn zeg. Superpositief dat '98% van de Nederlanders buitenlandse voorouders heeft' [1].

De grootste eikels die vandaag de dag op immer hoge toon nog steeds onderscheid durven maken tussen 'Nederlanders' en 'Buitenlanders' behoren vermoedelijk tot de resterende 2% en storen zich niet aan historische gegevenheden.

'Over het beginpunt van "de Staat der Nederlanden" - en daarmee 'de Nederlanders' - bestaat verschil van mening. De democratische natiestaat met een monarch als staatshoofd is feitelijk pas ontstaan in de 19de eeuw' [2].
De staat had ook een aantal 'overzeese gebiedsdelen': Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Ik zit met onderzoek naar de stamboom van mijn Indische kant rond 1750. Ik vond voorouders uit Zwitserland, Duitsland, Polen, Indonesie en Nederland. Althans: zo worden die Europese regio’s nu genoemd. 'Vroeger' was dat natuurlijk totaal anders. Tussen 1600 en 2000 was er van alles aan de hand in de wereld waardoor volkeren uit diverse regio’s met elkaar te maken kregen.

" Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de Republiek. Zeelieden werden overwegend gemonsterd in de Scandinavische, Duitse en Zuid-Nederlandse kustgebieden. Soldaten kwamen vaker uit de Europese binnenlanden."[3]

Ongeveer 4 generaties 'Bastiaans' werden in de periode 1750 - 1850 op Java geboren, met name in Batavia en Semarang.

De naam 'Bastiaans' verwijst naar Sebaste, een Griekse stad in het tegenwoordige Turkije. Een exotische maar zeer speculatieve gedachte is dat een vroege 'Bastiaans' uit 'Sebaste' een van de Arabische handelslieden was die vanaf midden 13de eeuw Java bezochten. Khan El Bastos of zo. Who knows .. :-)

'Sommige kamerleden wilden dat kinderen geboren uit een Nederlandse vader en een tot een ander 'menschenras' behorende moeder ook Nederlander werden. 'De kinderen, van zulke ouders geboren, zijn kleurlingen, en hoewel de Memorie van Toelichting te kennen geeft, dat het de bedoeling niet kan zijn, kleurlingen voor Nederlanders te doen doorgaan, kan men voor de uitsluiting van deze klasse van menschen geene genoegzame reden zien' [4].

De bewoners van Nederlands-Indië werden in het 1854 Regeringsreglement ingedeeld in twee juridische categorieën: Europeanen en Inlanders en werden beide Nederlander.

In 1892 werden de 'inlanders' uit het reglement gehaald en verloren zij hun Nederlandse nationaliteit.

"Met Inlanders werden gelijkgesteld Arabieren, Moren, Chinezen en alle anderen die mohammedanen of ‘heidenen’ waren.
Met Europeanen werden gelijkgesteld christenen en zij die geen Inlanders waren of met Inlanders waren gelijkgesteld. In de praktijk waren dat andere westerse bevolkings­groepen, zoals Australiërs, Amerikanen, Belgen, Duitsers, etc.
Het onderscheid in de wet tussen de twee hoofdgroepen berustte tot 1920 op ras en op geloof."[5]

Lees verder via:

Opvarenden VOC met naam Bastiaans - Periode 1633 tot 1794

Nationaliteitsregelingen 1838 - 1949

Aantal gemengde huwelijken - omstreeks 1850

Migratie - Industiele revolutie

Nieuw platform voor mijn websites

29 October 2018

Ik heb besloten om alle tekst van mijn websites om te zetten naar ASCIIDOC en nieuwe artikelen ook in dat format te schrijven. De documenten zet ik om met JBake.

Het is een 'beetje terug naar vroeger' en het geeft me de mogelijkheid om wat nieuws te leren.

De reden is 2-ledig: (1) ik wil geen tijd meer besteden aan software die de websites in de lucht houden, (2) mijn ISP upgrade haar platformen wat al mijn websites breekt. Ik zou (2) kunnen oplossen met upgrades, maar dat is strijdig met (1).. :-)

Een maand geleden zette ik de eerste asciidoc/jbake website versie online. Alle tekst uit mijn stamboom website is omgezet en hier beschikbaar gemaakt. Met de teksten uit mijn persoonlijke website ben ik nog bezig.

Al doende loop ik door de asciidocor manual heen en experimenteer ik met het inbedden van plaatjes, het maken van tabellen, opnemen van footnotes e.d.

3D printed: Cellular lamp

29 October 2018

Cellular lamp
Figure 1. Cellular Lamp

Deze lamp[1] stond al een tijdje op mijn 'Thingiverse-lijstje’[2] om te maken. Mijn 3D printer[3] staat inmiddels vrij goed getrimd, dus allez. Geen support en infill. Geprint in 0.3 mm. Printtijd: 13 uur.

Wie 'm zelf wil maken: kijk hier op Thingiverse voor de STL[4] bestanden.


Older posts are available in the archive.